Schoolgids

Elk jaar wordt de schoolgids opgesteld waarin wij ons voorstellen en ouders informeren over het onderwijs op onze school. Wij geven aan wat onze visie is, hoe wij het onderwijs verzorgen en welke activiteiten daar deel van uitmaken. Onze identiteit, de lessen, de organisatie, de leerlingbegeleiding en de ouderparticipatie komen hierbij onder andere aan bod.

De schoolloopbaan van de kinderen zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het belang van het onderwijs aan de kinderen gaan wij uit van een goede samenwerking met hun ouders. Open wederzijdse communicatie is een voorwaarde om dit te bereiken.

Schoolgids 2023-2024