Samenwerken

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

De directeuren van de verschillende scholen van stichting Flores Onderwijs werken samen binnen een zgn. Directeuren Leer Kring (DLK). Een DLK bestaat uit directeuren van een aantal dichtbij elkaar gelegen scholen binnen een wijk of direct aangrenzende wijken. De samenwerking zorgt ervoor dat we uitdagingen binnen de scholen/wijken gezamenlijk aan kunnen gaan en gebruik kunnen maken van elkaars kennis, kwaliteiten en netwerk. 

Daltonschool Confetti vormt een DLK met de volgende scholen; De Klimboom (Elderveld), Het Jong Leren, De Schatgraaf en Rivers International School (Schuytgraaf). Een divers palet aan scholen waar we trots op zijn!   


Elke school kent zijn eigen onderwijsvisie en aanpak, dat maakt elke school uniek én zorgt ervoor dat we de kinderen/ ouders binnen de verschillende wijken iets te bieden hebben. Het uitgangspunt van onze scholen is dat de onderwijskwaliteit op orde is. Daarnaast willen wij op onze scholen de kinderen en medewerkers een fijne, veilige plek bieden waar zij zich in brede zin kunnen ontwikkelen. Wij stellen onszelf voortdurend de vraag wat er nodig is om goed te blijven aansluiten bij de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van onze leerlingen/ medewerkers. Gezamenlijke vraagstukken/ uitdagingen waar we tegenaan lopen bespreken en onderzoeken wij met elkaar. Waar mogelijk formuleren we met elkaar verbeterplannen en trekken we samen op in de uitvoering daarvan. Zo kunnen we onszelf voortdurend blijven verbeteren vanuit de visie dat ieder kind/ mens alles kan leren! 

Door op de verschillende links te klikken komt u direct op de website van de afzonderlijke scholen terecht.