Confetti heeft HET

Huidige situatie
Daltonschool Confetti is gevestigd in de wijk Schuytgraaf, Arnhem Zuid. Een betrekkelijk nieuwe wijk aan de rand van de stad, grenzend aan de Betuwe. De wijk Schuytgraaf is afgelopen jaar flink uitgebouwd. Waar men eerst een hoog segment koopwoningen heeft gebouwd is de woningbouw meer divers geworden, evenals haar bewoners. Van buiten is Schuytgraaf een mooie nieuwbouwwijk. Wanneer je echter dieper kijkt zie je dat er veel schuil gaat achter die mooie buitenkant. Criminaliteit, toename van overlast door hangjongeren, toename van het aantal hulpvragen bij het wijkteam en Jeugdzorg, veel eenzame jonge moeders, (v-)echtscheidingen, etc. Cijfers bekend bij de Gemeente Arnhem onderstrepen dit. 

Samen met onze partners binnen de wijk herkennen we de problematiek en willen we graag aan de voorkant een vangnet vormen voor de kinderen in de wijk, te beginnen met de kinderen van onze school, die voor ons onder de doelgroep van kwetsbare kinderen vallen. Dat willen we doen door het HET te bieden. HET staat voor Huiswerk en Thee: een kopje thee met een luisterend oor, huiswerkbegeleiding en een naschools aanbod van sport, spel of culturele activiteiten onder leiding van pedagogisch medewerkers, studenten, een ervaren jongerenwerker en andere bij ons netwerk betrokkenen (Rijnstad, YFC, Rozet, Sportbedrijf Arnhem en partners binnen de wijk). 

De school kent daarin een signaleringsfunctie, het is een voor de kinderen veilige, bekende plek met diverse faciliteiten en mogelijkheden. Bovendien heeft de school een breed netwerk aan partners waarbinnen diverse mogelijkheden liggen om te benutten.  Daltonschool Confetti voelt de verantwoordelijkheid om verder te kijken dan alleen de schooltijden. De kinderen hebben ons nodig: onder maar enkelen ook zeker na schooltijd. De komende jaren wil de school HET uitbouwen tot een veilige plek voor kinderen/ tieners van 10 tot en met 14 jaar. 
 

Doelgroep

De volgende kinderen vallen wat ons betreft onder de doelgroep voor HET:

 • kinderen die een onveilige thuissituatie kennen (bijvoorbeeld door huiselijk geweld)
 • kinderen waarvan beide ouders hele dagen werken die na schooltijd hele middagen alleen thuis zijn en/ of door de wijk zwerven
 • kinderen die minder makkelijk sociaal contact maken waardoor zij in een isolement dreigen te geraken
 • kinderen die niet in aanmerking komen voor specifieke extra ondersteuning onder schooltijd maar wel extra hulp kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van bepaalde executieve functies. 

NB: Naast voornoemde kinderen kunnen er altijd specifieke kinderen zijn waarvoor wij HET  een passende toevoeging vinden. 


Doel HET

 • de kinderen krijgen de mogelijkheid om met leeftijdsgenootjes in een veilige setting te werken aan hun huiswerk en het ontwikkelen van hun executieve functies.  

 • de kinderen krijgen de mogelijkheid om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen op een voor hen vertrouwde plek

 • de kinderen krijgen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te kunnen sporten/ spelen of deel te nemen aan culturele activiteiten 

 • de kinderen zijn de jongeren van morgen en worden door deelname aan HET gemonitord in hun ontwikkeling. Zo worden zij onderdeel van een gezamenlijke community. 

 

HET is geen BSO, de kinderen die HET bezoeken worden geselecteerd door school, de vakdocent bewegingsonderwijs, Rijnstad en eventueel aangemeld door ouders. De ouders van alle kinderen die het aanbod HET volgen, worden benaderd door de school. HET is een speciaal programma waar je niet zonder meer aan deel kunt nemen. HET vraagt om commitment, we verwachten dat de kinderen er zijn immers in hun plaats zouden we ook een ander kind deze kans kunnen bieden. Als kind wil je HET volgen, je krijgt echt iets extra's!

 Wat is HET?

HET is een verlengde schooldag waarop de kinderen na schooltijd iets te drinken & eten wordt aangeboden (denk hierbij aan het ouderwetse kopje thee met een koekje aan de keukentafel), waar een luisterend oor wordt geboden en een kind zijn verhaal kwijt kan, waar hulp wordt geboden bij het maken van huiswerk en leren plannen & organiseren en waar sport & spel of culturele activiteiten worden geboden om de kinderen een zinvolle gezellige en gezamenlijke middag invulling te bieden. Het huiswerk is altijd af, het kind heeft kunnen ontspannen en gaat vervolgens naar huis. Ouders die veelal onder spanning staan kunnen dit stuk loslaten.  

We werken met een groep van 15 à 25 leerlingen per dagdeel  in de leeftijd van 10-12 jaar.

Het aanbod qua sport, spel en culturele activiteiten wordt afgestemd met de deelnemende partners waarbij we de kinderen inspraak zullen geven over de inhoud van activiteiten. 

Programma (dinsdag- en donderdagmiddag):

 
 • School uit 14.45 uur

 • Buitenspel 14.45 uur - 15.00 uur

 • Drinken/eten/praatje 15.00 uur - 15.15 uur

 • Huiswerk 15.15 uur - 16.00 uur

 • Sport/spel/cultuur 16.00 uur - 17.00 uur

 • Naar huis 17.00 uur
 

NB: 

Huiswerk en cultuur/overig aanbod wisselt op het hele uur waardoor we bij veel deelname meer kinderen de mogelijkheid kunnen geven deel te nemen aan het programma met inzet van eenzelfde aantal begeleiders. 

We werken in blokken van een half schooljaar en bekijken vervolgens of er andere kinderen bij HET moeten aansluiten of kinderen minder goed passen. We evalueren deze periode met alle betrokkenen en ronden hem af door een terugkoppeling te verzorgen aan ouders/ verzorgers.