Dalton

Dalton

We kennen op Daltonschool Confetti de volgende vijf (Dalton-) kernwaarden ook wel pijlers genoemd:

1. Verantwoordelijkheid; verantwoordelijkheid voor elkaar, voor je omgeving en voor je werk. Kinderen leren eigen keuzes maken en een eigen wegen vinden. Zij leren hoe zij hun werk kunnen aanpakken. Daarbij mag niet alles, de kinderen krijgen ruimte als zij dat aankunnen, als dat (nog) niet lukt worden ze daarbij geholpen. Het betreft vrijheid in gebonden. De leerkracht is altijd nabij om te begeleiden, bij te sturen, te begrenzen of ruimte te geven. 

2. Zelfstandigheid; De kinderen maken zich vaardigheden eigen om zichzelf te kunnen redden. Wij bieden de kinderen de ruimte en mogelijkheden om keuzes te maken hoe of waar hun werk te maken of te spelen, zelf materialen te kunnen pakken en opruimen en actief te kunnen leren en werken.

3. Samenwerken; onze school is een leef- en leergemeenschap voor kinderen, leerkrachten en alle rondom school betrokkenen. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij elkaar te kunnen helpen. Met de opstelling van het meubilair in de klaslokalen en op de leerpleinen en werk- en spelvormen bevorderen 

4. Effectiviteit; daltononderwijs kenmerkt zich door doelmatige inzet van tijd, menskracht en middelen. We maken dit gedurende de dag meerdere malen bespreekbaar met de kinderen. Zo leren we de kinderen om verstandige keuzes te maken voor zichzelf om zoveel mogelijk te kunnen profiteren van de tijd bij ons op school. 

5. Reflectie; Iedere leerling leert op zijn eigen werk te reflecteren: "wat ging goed, wat kan beter?'