DaltonWerkBoek

Basisschool Confetti is sinds 2012 officieel gecertificeerd als Daltonschool. 

Elk teamlid en de schoolleider heeft de Daltoncursus succesvol gevolgd. Ook nieuwe teamleden worden opgeleid om de kwaliteit van het Daltononderwijs te kunnen blijven waarborgen. Ouders kiezen voor onze school vanwege de Daltonwerkwijze, de sfeer, de doelstellingen en de resultaten.

Onze school is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze vereniging waakt over de kwaliteit van het Daltononderwijs. Eens per vijf jaar brengt een visitatiecommissie een bezoek aan elke Daltonschool. Deze commissie bekijkt of de kwaliteit van het onderwijs op een school voldoet aan de eisen die gesteld worden aan Daltononderwijs. Verder bezoeken de Daltoncoördinatoren en de directie een aantal keer per jaar de regio bijeenkomsten in Deventer.

Het DaltonWerkBoek is een informatiedocument voor iedereen:

  • In de eerste plaats voor alle leerkrachten en het overig personeel van de school (inclusief invalleerkrachten en studenten);
  • Daarnaast ligt het DaltonWerkboek er voor ouders;
  • Verder is het DaltonWerkBoek interessant voor instanties die zich op de hoogte willen stellen van de werkwijze op onze school. Te denken valt aan de onderwijsinspectie, visiteurs van NVD of eventueel andere (Dalton)scholen.


Daltonschool Confetti leestafel      Daltonschool Confetti Planbord      Daltonschool Confetti in de klas