Ouders

De schoolloopbaan van de kinderen zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het belang van het onderwijs aan de kinderen gaan wij uit van een goede samenwerking met hun ouders. Open wederzijdse communicatie is een voorwaarde om dit te bereiken. Ouderparticipatie is een aspect dat bij Daltonschool Confetti hoog in het vaandel staat.

Formele ouderparticipaties zijn de medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR).

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke (basis-)school om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. 
>>Lees meer over de Medezeggenschapsraad>>Daltonschool Confetti - spelen op het schoolplein

Ouders die participeren in de Ouderraad zijn medeverantwoordelijk voor het bedenken, organiseren en begeleiden van activiteiten en feestdagen binnen de school.
>>Lees meer over de Ouderraad>>