Ouderraad

Wie zijn wij? 
Wij zijn een groep enthousiaste ouders die graag een positieve bijdrage willen leveren aan de cultuur en de sfeer binnen Daltonschool Confetti. Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten bedenken wij samen met leerkrachten de invulling van verschillende activiteiten op school die niet direct gerelateerd zijn aan het onderwijs. Dit doen wij in overleg met het team en onder verantwoordelijkheid van de directeur van Confetti. 

Wat organiseren wij? 
Als ouderraad (OR) organiseren en coördineren wij informele activiteiten en bijeenkomsten. 
Bijvoorbeeld: 
  • Sinterklaas 
  • De Kerstviering 
  • Het Paasontbijt 
  • De Koningsspelen 
  • De avondvierdaagse 
  • Confetti Summer Night 
Maar ook praktische zaken als de inkoop van de broodhaantjes voor Palmpasen worden gecoördineerd door de OR. Daarnaast betaalt de OR het jaarlijkse schoolreisje en het kamp van groep 8. 

Stichting
Sinds eind 2013 is de ouderraad van Confetti een stichting. Een zelfstandig opererend orgaan met een bestuur en algemene leden. We streven ernaar dat er uit elk leerjaar een ouder vertegenwoordigd is. De Ouderraad bestaat momenteel uit;

Oudergeleding:

Tamara van Zetten
Nora Gerritsen
Ilse Habraken
Patricia Stokx
Kim de Korte
Berdien Dijk Huijgen

Teamgeleding:

Mieke Roelofs, juf groep 1/2 D
Fabiënne Weerts, juf groep 6A

 

Ouderbijdrage
Om bovenstaande activiteiten te kunnen betalen wordt er jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. Deze is voor het schooljaar 2023 / 2024 vastgesteld op €45,00 per kind. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de ouders een bericht over het betalen van de ouderbijdrage. Het is de bedoeling dat zij vervolgens zelf het bedrag overmaken. 

Heeft u een vraag? 

Wilt u meer informatie over de ouderraad, zich opgeven voor de ouderraad of de poule van hulpouders, of heeft u leuke ideeën of opmerkingen? Mail dan naar: or.confetti@floresonderwijs.nl Uiteraard kunt u ook altijd een van ons aanspreken.