Aanmelden

Let op! Daltonschool Confetti kent een leerlingen aannamestop voor de schooljaren '21/'22  voor de groepen 1&2 en voor de schooljaren '22/'23 en '23/'24 voor de groepen 1&2 en 3. Voor de komende schooljaren geldt dat we geen leerlingen meer direct kunnen plaatsen in een groot aantal groepen. 

Het liefst zouden wij alle kinderen waarvan ouders bewust voor Confetti kiezen een plek bieden bij ons op school. Helaas kan dat niet. Dit heeft te maken met de capaciteit van ons gebouw, de grootte van de groepen of de onderwijsbehoeften van de kinderen die al bij ons op school zitten. U kunt altijd contact opnemen met onze school om de mogelijkheden te bespreken.


Bent u op zoek naar een basisschool? Elke maand organiseren we een kennismakingsochtend voor ouders op zoek naar een passende basisschool voor hun kind. De open ochtenden organiseren we voor meerdere ouderparen tegelijk in het kader van de effectiviteit, een van de daltonpijlers! Zp ontmoet u direct andere ouders, kunt u elkaars vragen horen en krijgt u tegelijkertijd dezelfde informatie. Tijdens deze ochtenden is de school gewoon in bedrijf om u een zo reëel mogelijk beeld te schetsen van onze manier van werken. De leerkrachten en kinderen zijn aan het werk waardoor u onze school ervaart zoals het is. Wij vinden het belangrijk u te laten zien en ervaren hoe wij werken. Tijdens de open ochtend zijn de leerlingen van de leerlingenraad aanwezig om uw vragen te beantwoorden, rondleidingen te verzorgen en uitleg te geven over de methodes waar zij mee werken. 

Wanneer u zich wilt aanmelden voor een van onze kennismakingsochtenden kunt u telefonisch of per mail contact zoeken met schoolleider Christel Hensema: directie.confetti@floresonderwijs.nl  026-3890114
 
N.B.
Wanneer u gaat verhuizen en/of uw kind reeds een andere basisschool bezoekt en u een overstap overweegt bent u ook van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. Onderling hebben we als scholen de afspraak dat de school waar uw kind op dat moment verblijft altijd op de hoogte moet zijn van de mogelijke overstap. 
Wij zijn verplicht om aansluitend aan het kennismakingsbezoek een aparte afspraak te maken met de school van herkomst om de mogelijkheden tot plaatsing en de onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken. 
 
Mocht u nu al weten dat uw kind extra begeleiding nodig heeft zodra het start op de basisschool, (op medisch gebied, op gebied van taal-/spraakontwikkeling, gedrag of anderszins) dan horen we dat graag van tevoren. We zullen dan voorafgaand aan de inschrijving van uw kind op Confetti een extra afspraak met u maken. Bij deze afspraak zal indien noodzakelijk ook de intern begeleider of een al betrokken behandelaar aansluiten of kan er in afstemming met u een observatie worden gepland bij de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf. Door dit zorgvuldig af te stemmen kunnen we bepalen wat wij kunnen, waar hulp noodzakelijk is of een andere plek wellicht passender kan zijn voor uw kind.